Leger i Trondheim

Almennlege Aslak Jaryd Johansen i Trondheim

Allmennlege Aslak Jaryd Johansen 

Allmennmedisin og psykoterapi

Både innen allmennmedisin og psykiatri er det viktig at man etter en god utredning gir den best mulige behandlingen for den aktuelle tilstanden, såkalt evidensbasert behandling. Dette kan være medisiner, men også andre behandlingsmetoder, som for eksempel psykoterapi, alene eller i kombinasjon for å gi det best mulige resultatet. All behandling må likevel tilpasses den enkeltes ønsker., så godt det lar seg gjøre

 

Der er også for leger viktig å ta inn over seg at kroppslige tilstander spiller inn på en persons psykiske helse og at den psykiske tilstanden igjen kan påvirke kroppslige funksjoner. På grunn av dette er det svært viktig å være grundig og nøyaktig i utredning, slik at kroppslige tilstander ikke misforstås som rent psykiatriske og motsatt. Det samme vil ofte gjelde behandlingen, slik at god kjennskap til beste bruk av medisinene, å vite hvordan de påvirker hverandre og hvilke bivirkninger og virkninger man kan forvente er av avgjørende betydning for å få et så optimalt resultat som mulig - og å gjøre veien dit så kort og enkel som overhodet mulig.


Erfaring

Aslak Jaryd Johansen har mange år med erfaring fra allmennmedisin og psykiatri. Han har erfaring fra arbeid ved ortopedisk, hematologisk og hjerte-karkirurgisk avdeling ved UNN i Tromsø og som LIS-lege i psykiatri fra Nidaros og Orkdal DPS.  Innen allmennmedisinen har han jobbet flere år som fastlege og som fastlegevikar.


Like etter at han fullførte sine studier publiserte han artikkelen ”Anxiety and depression in arterial hypertension - the influence of antihypertensive treatment. The HUNT study, Norway.” i tidsskriftet European Journal of Epidemiology. Han har blant annet gjennom sitt arbeid med forskningen tilknyttet HUNT-studien god kjennskap til statistikk og forkningsmetodikk.


Senere har han undervist i undersøkelsesteknikk, opptak av sykehistorie i allmennmedisin, hatt siste års medisinstudenter i praksis og vært eksaminator og sensor ved NTNU under medisinstudentenes praktiske eksamener.


I samarbeid blant annet med Psykologerne Johansen & Kristoffersen i København har han i mer enn ti år praktisert evidensbasert kognitiv atferdsterapi for pasienter i allmennpraksis.

 

Utdannelse

Lege Aslak Jaryd Johansen ble utdannet ved det medisinske fakultetet på NTNU i Trondheim og ble uteksaminert i 2009.


Fra tidligere har han grunnfag i Psykologi fra NTNU. Som ferdig utdannet lege har han fullført kurs og eksamen i kognitiv terapi for leger fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

KONTAKT OSS

Evident MPS, Dronningens gate 38, 7011 Trondheim