UNDERVISNING

Undervisning skal være relevant, engasjerende og nyttig. La oss skreddersy undervisningsopplegg til ditt firma, din kommune eller private gruppe.

Våre undervisningformer


Ulike temaer og ulike publikum krever forskjellig form, innhold og varighet.

Workshop


For deg som ønsker maksimum delaktighet og de beste mulighetene for å prøve ting i praksis. Workshopper gir også mulighet for demonstrasjoner på nært hold.

Kurs


Tilpasset deg som ønsker å virkelig gå dypt inn i ett eller flere tema. Vi legger opp kurset slik at deltagernes kompetanse heves innenfor avtalte viten- og ferdighetsområder.

Foredrag


For deg som vil underholdes og samtidig øke din kunnskap i ett kortfattet og konsentrert format. Mer forelesningslikt, men aldri kjedelig!


Veiledning


For psykolog, leger, pedagoger, vernepleiere, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, lærere og andre fagpersoner, som ønsker å kunne rådføre seg med en erfaren lege eller psykolog for å utvikle egen praksis.

Kontakt oss om undervisning eller veiledning