Legetjenester i Trondheim og på nett

LEGE

Legetjenester

Vi har allmennlege i Trondheim eller online., som tilbyr de fleste allmennmedisinske legetjenester, blant annet:

  • Drop in lege
  • Medisinvurderinger
  • Gjennomgang av medisinlister med fokus på mulige ugunstige interaksjoner
  • Vurdering og justering av psykofarmaka, f.eks. antidepressiv behandling (SSRI), SNRI
  • Nedtrapping og seponering av SSRI, benzodiazepiner og opiater
  • Terapisamtaler
  • Second opinion
  • Småkirurgi, som fjerning av føflekker
  • Vurdering og utarbeidelse av framtidsfullmakt, ifm. f.eks. skriving av testament
  • Fastlegevikar

Behandling i henhold til beste praksis

Kom i kontakt med oss og book en samtale med en av våre dyktige leger med det samme.

Kom i kontakt med oss

Evident MPS, Dronningens gate 38, 7011 Trondheim, Norway